Dezinfekce TRAVINO v.o.s. Praha 4

Je postup, při kterém dochází ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných procesů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k osobě či zvířeti.

Další službou je vyklízení prostor.